Bystrá

Jasenovský hrad

Krivošťanka

Na Velikej

Nad Rovným

Nad Udavským

Ptičie- Rybníky

Sokol-Dupna

Jusková voľa- Rokytová

Zo Zapikanu na Mazolín

3.Seminár s Evou Štemberovou

Herlianské sedlo-Mošník

Na Bankove

Jahodná a chata Lajoška

Minčol